About Us

 

SAF offers fishing trips in Møre og Romsdal region. We provide sea and freshwater fishing tours for families, tourists and fishermen. Phone / e-mail: +47 96 74 06 53, smartarcticfox@gmail.com
Contact
 

NO: (+47) 967 406 53

smartarcticfox@gmail.com
Facebook SmartArcticFox

AVTALE OM BETINGELSER OG FORPLIKTELSER – RISIKO og SKADETILFELLER

VED BÅTLEIE OG UTLEIE AV FISKEUTSTYR I MØRE OG ROMSDAL – NORGE.

FILIP SOUČEK – SMARTARCTICFOX

1) Disse betingelsene styrer båtleie og utleie av fiskeutstyr fra Filip Souček – SMARTARCTICFOX. Kundene (i det følgende også kalt „reisende“), som leier båt og fiskeutstyr, er forpliktet til å oppfylle følgende forpliktelser ved bruk av dette. Den aktuelle båten, som Filip Souček – SMARTARCTICFOX står som leietaker av – og fiskeutstyret som eies av Filip Souček – SMARTARCTICFOX, blir overlevert de reisende for et begrenset tidsrom etter signering av nedenstående betingelser.

2) Alle reisende er klare over, og godtar, at turen/seilasen i den leide båten foregår på eget ansvar, og er fullt bevisst om alle mulige farer som kan oppstå underveis. Alle reisende tar hensyn til at en båttur (og tilknyttede aktiviteter, som for eksempel fiske) er fritidsaktiviteter forbundet med en viss risiko, og er fullt klar over usikkerheten knyttet til seilasen, og særlig farer grunnet natur- og værfenomen.

3) Ved signering av dette dokumentet samtykker hver av de reisende i å betale erstatning (etter krav fra Filip Souček – SMARTARCTICFOX, evt krav fra en tredjeperson) ved personskade, eller tap av eller skade på andres gjenstander, som han eller hun har forårsaket. 

4) De reisende forplikter seg til å rette seg etter regler og forskrifter som til enhver tid gjelder ved bruk av båten og fiskeutstyret, og som de får informasjon om før starten på turen i den leide båten.

5) I løpet av båtturen kan det bli foretatt filmopptak eller fotodokumentasjon. Deltagerne har ingen innvendinger mot en eventuell offentliggjøring av slikt materiale som dokumentasjon og reklame for agentens aktiviteter (Filip Souček – SMARTARCTICFOX), som i den hensikt også kan være personlig tilstede om bord i båten, eller evt. en annen person som har blitt gitt dette oppdraget. 

6) Agenten forbeholder seg retten til (om nødvendig, og etter nøye vurdering av omstendighetene) en mulig endring av forskriftene eller vilkårene for framleie av båten – bytte av fartøy, avreisested og / eller avreisetidspunkt .

7) De reisende forplikter seg, i egen interesse, til å respektere anbefalingene til Filip Souček - SMARTARCTICFOX , om ikke å ta av seg redningsvesten (vektbegrensning 150 kg) , og om de velger å ikke følge denne anmodningen, er dette på eget ansvar.

8) Fiskeutstyr; dvs. stenger, sneller og takle, er agent Filip Součeks – SMARTARCTICFOXs eiendom, og leie av dette er inkludert i leien av båten. Ved tap eller skade av dette vil det bli krevd økonomisk erstatning etter følgende satser: Stang 1500, - kr, snelle 2000, - kr, fiskesnøre 500, - NOK . I de tilfeller agn og sluk er levert av Filip Souček - SMARTARCTICFOX som en del av leie av fiskeutstyret, refunderes dette mot kostpris.

9) De reisende er selv ansvarlig for eget fiskeutstyr, fotoutstyr, klær og alle personlige eiendeler som de tar med om bord på den leide båten. Filip Souček – SMARTARCTICFOX tar intet ansvar for tap eller skade av personlig utstyr eller andre personlige eiendeler.

10) Filip Souček – SMARTARCTICFOX forbeholder seg retten til å avlyse den planlagte turen og utleie av båten ved uventede omstendigheter.

11) Voksne passasjerer plikter å bekrefte vilkårene knyttet til risiko og skadetilfeller knyttet til leie av båten, ved å signere avtalen før ombordstigning i den leide båten, og påtar seg også med dette ansvaret for seg selv og for eventuelle mindreårige i deres omsorg.

OUR PARTNERS

partners1 partners2partners3partners4partners5partners6partners7